Proizvode kupljene putem web shopa možete reklamirati ukoliko postoji opravdan razlog odnosno ukoliko je proizvod opravdano reklamiran kao neispravan odnosno sa nedostatkom i to u roku od 15 dana od dana preuzimanja proizvoda.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovdje: Reklamacije.docx

Prilikom popunjavanja obrasca za reklamaciju, morate obavezno napisati broj narudžbe iz web ispisa i broj fiskalnog računa. Artikle vraćate u originalnoj ambalaži uz obavezno prilaganje ispunjenog obrasca za reklamaciju, u kojem se opisuje oštećenje uočeno na artiklu.

O rješavanju reklamacije kontaktirat cemo Vas te ćete o istoj biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana primanja reklamacije (putem e-maila ili telefonski ).

U slučaju opravdane reklamacije troškove ponovne dostave ispravnog artikla snosi prodavac.

  • Transportno pakiranje te sama ambalaza proizvoda da bi se reklamirala ne smije biti oštećena.
  • Troškove dostave povrata proizvoda do našeg skladišta snosi kupac.

 

CM-Cosmetic Market d.o.o. Vitez ne odgovara za oštećenja nastala prilikom nepravilne upotrebe artikla.
U slučaju da je oštećenje na proizvodu koji je predmet kupovine vidljivo već prilikom preuzimanja pošiljke, kupac pošiljku vraća.

Za sve eventualne sporove između kupca i prodavca koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Općinski sud u Travniku.